Form Đăng ký thông tin

Link mạng xã hội của bạn

Tải ảnh

Gửi ảnh Avatar (Tải ảnh lên hoặc gửi qua Zalo sau)
100k/Thẻ Card Visit
Tiêu chuẩn
BƯỚC 1 : CHUYỂN TIỀN

- Hoàng Văn Dũng

- Ngân hàng VPBank

- Số TK: 90326396639

- Nội dung: Số điện thoại + Tên hiển thị

- Hoàng Văn Dũng

- Ví MoMo

- Số ĐT: 0326396639

- Nội dung: Số điện thoại + Tên hiển thị

BƯỚC 2 XÁC NHẬN YÊU CẦU

Hãy quét QR Zalo

D-Cardvisit

032.639.6639